Ikhtisar Putusan
 
 
 
 
16
Mar
2020
14:46 WIB
Nomor Perkara
:
15/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3 UUD 1945
Di Unduh
:
1251
File Pendukung
:
16
Mar
2020
14:45 WIB
Nomor Perkara
:
50/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
Di Unduh
:
1253
File Pendukung
:
11
Mar
2020
15:44 WIB
Nomor Perkara
:
6/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945
Di Unduh
:
1260
File Pendukung
:
11
Mar
2020
11:13 WIB
Nomor Perkara
:
2/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21, frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
Di Unduh
:
1265
File Pendukung
:
11
Mar
2020
10:42 WIB
Nomor Perkara
:
20/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), Pasal 348 ayat (9), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
Di Unduh
:
1277
File Pendukung
:
09
Mar
2020
14:38 WIB
Nomor Perkara
:
82/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
Di Unduh
:
1254
File Pendukung
:
06
Mar
2020
15:25 WIB
Nomor Perkara
:
4/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945
Di Unduh
:
1266
File Pendukung
:
06
Mar
2020
15:24 WIB
Nomor Perkara
:
37/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
Di Unduh
:
1255
File Pendukung
:
03
Mar
2020
15:20 WIB
Nomor Perkara
:
68/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 9 ayat (2), ayat (8) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap UUD 1945
Di Unduh
:
1256
File Pendukung
:
03
Mar
2020
12:40 WIB
Nomor Perkara
:
48/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); dan Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 22E ayat (1); Pasal 22E ayat (5); Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Di Unduh
:
1239
File Pendukung
:
< 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 75 >